Zekin Salaš

Zekin Salaš U okviru projekta „Otvoreno obdanište“, koji se bazira na evropskoj praksi neformalnog obrazovanja, u cilju upoznavanja dece iz gradske sredine sa rurarlnom sredinom i načinom života u njoj, naša deca su tri dana boravila na „Zekinom salašu“ u Krčedinu. Tema prvog dana je bila „Dete i biljke“. Deca su čula za cikoriju, kako…