Predškolska ustanova Čarobna Kućica Beograd

Naše obdanište je mesto u kome provodimo nezaboravne vrtićke dane, bilo da smo unutra sa igračkama i na radionicama ili u zelenom, cvetnom dvorištu u kome jedino ne spavamo i ne jedemo. Tu se ljuljamo, klackamo, igramo fudbal, između dve vatre, gledamo gostujuće pozorišne trupe, sakupljamo biljke za herbarijum i likovne radionice…

NTC sistem u predškolskoj ustanovi Čarobna kućica

Predškolska ustanova “Čarobna Kućica” se uvek trudila da bude u toku sa svim novinama koje se javljaju u oblasti vaspitno – obrazovnog rada. Od mnogobrojnih pravaca koji su se javljali u poslednje vreme u okviru pedagoško – psiholoških oblasti, posebnu pažnju nam je privukao NTC sistem. Ovaj sistem razvija se već neko vreme, ali nesto ozbiljnija implementacija istog u okvire svakodnevnog rada sa decom, počela je od skoro. Želeći da deci u našoj predškolskoj ustanovi obezbedimo najbolje moguće uslove života i rada, pohadjali smo seminare koji su nas osposobili i za praktičnu primenu ovog sistema.

U skladu sa svim navedenim, imamo veliko zadovoljstvo da vas obavestimo da je naša Ustanova dobila zvaničnu Licencu kojom se potvrdjuje da se u Ustanovi realizuju aktivnosti NTC sistema. Lincenca se dobija na godišnjem nivou, a dobijanje iste je uslovljeno kvalitetom rada Ustanove.

Saznajte više o NTC sistemu.

Program razvoja samopoštovanja kod dece

Empirijska istraživanja potvrđuju da postoji jaka veza između visokog samopoštovanja i zadovoljstva svojim životom. Deca, kao i odrasli, dugo zadržavaju nivo svog samopoštovanja, bilo da je on visok ili nizak. Stepen samopoštovanja se, međutim, može menjati ukoliko se sistematski utiče na njegovu promenu. Svako dete ima pravo na pozitivni osećaj sopstvene vrednosti – na visok stepen razvoja samopouzdanja, a vaspitači i roditelji odgovorni su da taj razvoj podstiču. U skladu sa tom činjenicom, a koristeći se Priručnikom za podsticanje dečjeg samopoštovanja ( Iboja Gera, Ljubica Dotlić, Novi Sad, Izdavačko preduzeće Matice srpske 1996), posebnu pažnju u radu sa decom u prethodnoj godini posvetili smo razvoju dečjeg samopoštovanja.

Visoko samopoštovanje kod dece omogućava im da imaju poverenje u sopstveno opažanje, sudove, izbore i odluke.

Saznajte više o programu razvoja samopoštovanja kod dece.